L, 6.03.2021

ÜLESKUTSE ⟩ Võta osa uuest lugemisväljakutsest «Loeme läbi Eestimaa»

FOTO: Shutterstock

Tallinna Keskraamatukogu tähistab Eesti sünnipäeva 28. veebruarini kestva lugemisväljakutsega «Loeme läbi Eestimaa». Eesti kirjandusel põhinevas veebipõhises väljakutses on oodatud osalema kõik – kas üksi või perega.

Väljakutse sisuks on leida ja läbi lugeda raamatuid, mida saab seostada Eesti erinevate maakondadega – kas autori sünnikoha, loo tegevuspaiga vm järgi. Auhinna saamiseks tuleb iga raamatu kohta anda raamatukogule tagasisidet – üksi osaledes viiele raamatule, perega 15 raamatule (üks raamat iga Eesti maakonna kohta). Väljakutseks sobivat kirjandust võib valida nii koduselt raamaturiiulilt, raamatukogust kui ka e-raamatukogust ELLU. Lugemissoovitusi leiab ka raamatukogu blogidest.

Õpime kodumaad ja kirjandust paremini tundma – loeme koos läbi Eestimaa!