E, 23.11.2020

Värbamisekspert: eetikakoodeks on suhete vundament

Ketlin Kasak.

FOTO: Riina Vaikmaa

Kuidas panna ettevõtte sees toimima ühised väärtused, käitumisnormid ja visioon? Värbamisekspert ja raamatu «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» autor Ketlin Kasak ütleb, et võtmesõnaks on eetikakoodeks. Loe raamatust katkendit, mis räägib eetikakoodeksi olulisusest.

Ketlin Kasak «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?»

FOTO: Raamat

Eetikakoodeks on suhete vundament

Olen oma pika personalitöö karjääri jooksul koostanud mitu eetikakoodeksit ning ma väga pooldan neid. Eetikakoodeks annab võimaluse panna kirja kõik organisatsiooni väärtused, põhimõtted, käitumisnormid ja reeglid, millest pärast koodeksi valmimist kõik ühtemoodi aru saavad. Olen teinud seda ka oma firmas ning leian, et see peaks olema iga juhi üks esimestest tegevustest!

Iga firma valib ise, milline on tema eetikakoodeks

Eetikakoodekseid võib olla väga erinevaid. Ühes ettevõttes võib see olla pikk ja mahukas dokument, kus on välja toodud ootused meeskonnale nii tööalaselt kui ka personaalselt, käitumisreeglid ja viisakusnormid, konfliktide lahendamise protseduurid ja klientidega kohtumise kavad. Detailne kirjeldus muudab dokumendi küll pikaks, aga samas annab võimaluse eri situatsioonidest ühtmoodi aru saada. Tõsi, mõnes inimeses võib liigne regulatsioon tekitada hoopis stressi, aga seda pigem harva.

Eetikakoodeks võib olla ka lühike, lehekülje või isegi ainult paari lause pikkune kokkuvõte organisatsiooni missioonist, heast tavast, põhiväärtustest, visioonist või käitumiskoodeksist. Selle tegemiseks pole üht ja õiget viisi – igaüks peabki leidma oma meeskonnale sobiva, sest koodeksi fookus võib valdkonniti väga erineda.

Kindlasti soovitan eetikakoodeksi loomisprotsessi kaasata ka töötajad, sest siis on suurem tõenäosus, et see võetakse hästi omaks ja juhendit hakatakse austusega järgima. Olulist rolli mängib ka juht – ta näitab eeskuju ning vastavalt sellele, kui palju juht ise eetikakoodeksit au sees hoiab ja seda järgib, suhtuvad sellesse ka teised.

Eetikakoodeks annab aimu ootustest

Organisatsioonides, kus on rohkem naisi ja mis tegelevad nn pehmete väärtustega, näiteks lasteaiad, koolid, kunstivaldkond, tuleb eetikakoodeks tõenäoliselt pikem, mahukam ja detailirohkem. Tootmises ja tehastes, mis on mehisemad ja konkreetsemad valdkonnad, võib koodeks olla mahutatud näiteks ühele A4 paberile. Oluline on, et töötajad teaksid, mis on firma väärtused ja mida neilt viisakuse ning eetika osas oodatakse. Lisaks tõstab ühtse eetikakoodeksi väljatöötamine kogu meeskonna taset ja tagab viisakusnormide järgimise.

Ükski dokument pole tõhus, kui see on loodud vaid «linnukese» kirja saamiseks, aga reaalselt seda ei järgita. Juht on eeskuju, ent oluline on dokumendis sätestada ka eetikakoodeksi rikkumisega kaasnevad karistused ja nende rakendamine. See annab teistele märku, et tegu on olulise ja tõsiseltvõetava dokumendiga, mille järgimine on nõutav.

Eriti oluline on eetikakoodeksit järgida kriisi- ja konfliktisituatsioonides, mis vajavad kiiret, tõhusat ja kõiki osapooli rahuldavat lahendust.