L, 19.09.2020

Raamatusoovitus nii tööturule sisenejale kui ka ettevõtte juhile, et tööl edu saavutada

FOTO: Shutterstock

Edukas töösuhe on mõlemapoolne – nii juht peab värbama õige töötaja kui ka töötaja peab leidma sobiva töökoha. «Belbini teejuht. Kuidas tööl edu saavutada» annab suunised nii juhtidele kui ka töötajaile. Belbini põhimõtted on maailmas laialt tunnustatud ning ka Eestis juba pikka aega kasutusel. Raamatu on kirja pannud hulk Belbini meeskonnatööpõhimõtteid järgivaid autoreid.

«Belbini teejuht. Kuidas tööl edu saavutada»

FOTO: Kirjastus Äripäev

Ideaalses meeskonnas on olemas kõiki peamisi rolle kandvad inimesed. Belbini järgi on jaotus: mõtlemisele suunatud rollid – innovaator, hindaja, asjatundja –; tegevusele suunatud rollid – kujundaja, teostaja ja viimistleja –; ning inimestele suunatud rollid – koordineerija, võimaluste otsija ja meeskonnatöötaja. Probleemid tekivad siis, kui tasakaal kaob ning tööle võetakse ainult ühte tüüpi töötajaid. Innovaatorid ja kujundajad vajavad ka neid, kes väljapakutud ideed ellu viiks. Teostajad ja viimistlejad omakorda jäävad isekeskis tihiti vanade sisseharjunud viiside külge kinni.

Raamatus on väga hästi lahti kirjutatud raskete kõneluste teema. Mõni inimene on ühtede silmis raske, kuid teistel õnnestub temaga päris hästi koos töötada, kuna neil on suurem oskus oma käitumist teiste järgi mugandada. Ometi on igas organisatsioonis inimesi, kellega on tõesti raske toime tulla ning sellised töötajad on koormaks nii klientidele kui ka kolleegidele.

Kohe alguses õige inimese õigele kohale tööle saamine on parem lahendus kui keeruliste personalikriiside lahendamine.

Raamatut on lugenud mitmed Eesti tegevjuhid ning personalijuhid, kes toovad välja selle plussid.

Rauno Miljand: «Belbini meeskonnarollide raamat võtab lihtsas keeles kokku meeskonnatöö põhimõtted, annab ülevaate iga liikme eripäradest ning õpetab meid nendega arvestama.  Raamatust võib leida endale väärt nõuandeid nii värskelt tööturule siseneja kui ka pikaajalise kogemusega juht. See on praktiline tööriist igaühele, kes soovib olla ise oma karjääri peremees.

Seda raamatut tasub alati hoida raamaturiiulil silma all ning teatud aja tagant uuesti üle lugeda, sest iga kord avastan midagi uut, mida saab kohe järgmisel päeval rakendada. Belbini teosel on kindel koht minu raamaturiiulil.»

Kristi Pukk: «Usun, et meil kõigil on tulnud ette olukordi, kus me ei mõista teise inimese käitumist. «Belbini teejuht» on üks kõige praktilisemaid raamatuid mõistmaks meeskonnas iseenda ja teise käitumist. Belbini mudeli kasutusvõimalused on väga laiad, rakendatavad nii tööl kui ka kodus. Raamat on hindamatu väärtusega meeskondade kokkupanekul ja nende tulemuslikkuse parandamisel. Soovitan lugeda!»

Reelika Ein: «Inglise kirjanik Aldous Huxley on kord öelnud, et universumis on üks punkt, mille parandamise vajaduses võid kindel olla – sina ise. Olen Belbini mudelit mitmesugustes tiimides kasutanud nüüdseks pea seitse aastat, ja kui otsekoheselt öelda, siis on sellest mudelist ja aruannetest kasu siis ja ainult siis, kui seda teadmist ise päriselt kasutada. Kindlasti ei piisa pelgalt sellest, et tellid aruanded ja koolituse ning jääd siis lootma, et imed juhtuvad iseenesest.

Tegemist pole vaid personalijuhtidele mõeldud tööriistaga. Just juhid võiksid Belbini aruannetest saadud infot igapäevases tiimide juhtimises teadlikumalt kasutada. Selleks on vaja mudelit tundma õppida ja see pole lihtsalt ühe koolituse teema. Nii lihtne see ongi.»