40st Eestis elava rahvuse muinasjutust ilmub kakskeelne e-raamat

FOTO: ELU/ Larysa Kurylina

Teatavasti on Eestis kaks suurimat kultuurkeelelist kogukonda – eestikeelne ja venekeelne. Alates kooliajast õpetati meile, et me kujutame endast tervikut. Kuid ärgem unustagem, et on ka palju teisi rahvusi, kes mitmekesistavad Eesti ühiskonda.

Tallinna Ülikool viib juba neljandat aastat läbi ELU kursust, mille põhiosaks on tudengitel valida endale huvipakkuv projekt, moodustada vastavalt nende erialaoskustele rühmad ja õppida läbi aktiivse ühistegevuse. Nii korraldati sellel aastal ELU projekt pealkirjaga «Eesti rahvaste muinasjutud – Сказки народов Эстонии». Projekti teostab Humanitaarteaduste Instituut, kaasates sellesse erinevate valdkondade üliõpilasi: filoloogia, sotsiaaltöö, keelte ja kultuuri, pedagoogika, tõlkimise ja isegi kunstiteraapiate erialast. Tudengid tegelevad muinasjuttude tekstide tõlkimise ja toimetamisega eesti keelest vene keelde ning vene keelest eesti keelde, samuti raamatu küljendamise, kujundamise ja illustreerimisega. Kursust viivad läbi ülikooli õppejõud, kes lisaks õppetegevusele on ka tegusad tõlkijad, toimetajad ning kirjastajad.

Projekti eesmärk on luua raamat, mis aitaks Eesti lastele ja nende vanematele tutvustada erinevate Eestis elavate rahvuste muinasjutte eesti ja vene keeles. Näiteks tutvustatakse raamatus lisaks vene ja eesti muinasjuttudele ka gruusia, poola, hiina, baškiiri, kreeka, udmurdi ja paljude teiste Eestis elavate rahvaste loomingut. Eeldatakse, et raamat aitab lastel paremini õppida eesti ja vene keelt, mõista erinevate rahvaste kultuurilisi iseärasusi ja nende sidusust Eestiga.

Projekt on kasulik algajatele tõlkijatele, toimetajatele, küljendajatele ja illustraatoritele, et saada väärtuslikke kogemusi ja rakendada ülikoolis õpingute ajal omandatud teadmisi praktikas, mis on neile nende edasises loometegevuses vajalik. Kuna tööd teostatakse koostöös erinevate erialade tudengite vahel, saavad osalejad kasuliku kogemuse ka tiimitööst.

Tulevase raamatu formaat lubab selle vasakule leheküljele paigutada muinasjutu teksti eesti keeles ja paremale leheküljele – vene keeles. Nii saab mõlemas keeles jutte näha paralleelselt, mis on näitlik ja keeleõppijaile kasulik.

Oodatavaks tulemuseks on kakskeelse e-raamatu ettevalmistamine ja internetis avaldamine. Kogumik koosneb 40st muinasjutust, mis on värvikalt illustreeritud. Aega raamatu ettevalmistamiseks pole palju, vaid veebruarist maini. See tähendab, et kolme kuu jooksul peavad üliõpilased kogu materjali kvaliteetselt ette valmistama. Raamatu tööpealkiri on «40 muinasjuttu Eesti rahvastelt».