Kampaania #raamatugakodus reeglid

FOTO: Shutterstock

Siin on «Raamatuga kodus» kampaania reeglid. Loe läbi ja osale! Vaata üleskutset siit!

Kampaania reeglid

1. KORRALDAJA

1.1 Kampaaniat korraldab Postimees Grupp AS, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10184643, e-post turundus@postimeesgrupp.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1 Kampaania «Raamatuga kodus» (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 25.03-30.04.2020 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2  Kampaania idee on saada sotsiaalmeediapostitusi, millised raamatuid loetakse ja lisaks arvamust loetud teoste kohta.

2.3 Kampaanias osalemise võimalused:

2.3.1 Kampaanias osaleja lisab oma isiklikule, üldsusele avalikule sotsiaalmeedia konto (Facebook ja/või Instagram) seinale foto raamatust või endast koos raamatuga, arvamuse raamatu kohta ning lisab juurde märksõnad #raamatugakodus ja #loeapolloga või saadab foto raamatust või endast koos raamatuga ja arvamuse raamatu kohta e-posti aadressile kampaania@postimees.ee, märksõna «Raamatuga kodus»

2.4 Postimehel on õigus avaldada punktis 2.3.1 kirjeldatud postitusi koos foto ja tekstiga (kas tekstina, kuvatõmmisena või originaalsisu lingituna jagaja sotsiaalmeedia postitusele) Postimehe veebikeskkonnas.

2.5   Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda Postimees Grupi töötajad.

2.4 Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMINE

3.1 Kampaania auhinnaks on Postimehe digilehe tellimus 6 kuuks ja raamatud Postimehe kirjastuselt ja Apollo e-kinkekaardid.

3.2 Auhindade loosimised:

3.2.1  09.04, 16.04, 23.04, 30.04 Postimehe digitellimus 6 kuuks ühele loositud võitjale.

3.2.2   09.04, 16.04, 23.04, 30.04 Postimehe kirjastuse kolm raamatut ühele loositud võitjale. Raamatud loositakse välja Postimehe kirjastuse raamatute vahel.

3.2.3 09.04, 16.04, 23.04, 30.04 Apollo 30-eurone e-kinkekaart kolmele loositud võitjale.

3.2.3  Korraldaja võtab võitjatega ühendust sotsiaalmeedia konto vahendusel pärast loosimist kahe tööpäeva jooksul.

3.4 Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada osalemise kanali teel 7 päeva jooksul), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

3.5 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1  Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit). Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku  töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), Kampaania auhinna kohale toimetamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitja väljaselgitamisest.

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania veebilehe vahendusel.

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega «Raamatuga kodus» hiljemalt 15.05.2020, käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Postimees Grupp AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.