Mida tähendab unes raamatu või raha nägemine?

FOTO: Shutterstock

Loe katkendit Tony Crispi värskest raamatust «Olge ise oma unenägude seletaja». Tony Crisp on unenägude ja nende tõlgendamise alal rahvusvaheliselt tunnustatud asjatundja. Ta on tegutsenud enesearengu ja -abi liikumise esirinnas üle viiekümne aasta ning olnud muuhulgas uneterapeut ja kirjutanud unenägudest ajakirjadele. Raamatu on illustreerinud Jacqui Mair, eesti keelde tõlkisid Helen Urbanik ja Marie Kuri.

Unenäod on inimkonnale kogu ajaloo vältel huvi pakkunud. Unenägude ning une olemuse ja tähenduse põhjalik uurimine on andnud hulgaliselt teadmisi, mis näitavad, et unenäod toovad esile märksa enam ümberkujundavaid teadmisi ja eneseteadlikkust, kui isegi iidsed kultuurid mõistsid. Uute teadmiste pealetung tõestab, et unenäod ei ole saladuslik kogum juhuslikke kujutelmi, vaid sünnivad meie siseelu kaasasündinud vaimsetest ja kehalistest protsessidest. Uuringud on määratlenud ka tehnikad, mida igaüks saab unenägude vapustava ja kujundliku keele mõistmiseks kasutada.

/…/

UNENÄGUDE SALVESTAMINE

Tony Crisp «Olge ise oma unenägude seletaja».

FOTO: Kirjastus Tänapäev

Unenäod väljendavad alateadlikku tarkust, mis võimaldab kehal ja vaimul kasvada ning terve olla. Igal ööl läbib enamik meist vähemalt kaks unetsüklit, milles tekib hulk unenägusid ja igaüks neist on ainukordne. Kui mäletate ja salvestate unenägusid detailselt, avaneb teile teadlikult juurdepääs sisemisele loomingulisusele. Teist saab omaenda draama looja ja produtsent, sest ka paljud kunstnikud, muusikud ja kirjanikud on saanud unenägudest oma tööks inspiratsiooni.

Igal unenäol on sõnum ning ainult salvestades saavad need teile teatavaks. See raamat aitab teil unenägusid salvestada, analüüsida ja tõlgendada. Ärgates unenäod haihtuvad sageli, nii võiksite need igal hommikul märkmikku üles kirjutada või diktofoni dikteerida (vt vastaslehekülge). Salvestage kõik, mida mäletate. Lisaks unenäo üksikasjade talletamisele on oluline mõelda sellele, kuidas unenägudes esinevad teemad on seotud. igapäevaeluga. Tõlgendage kataloogi abil olulisemaid kujundeid (vt lk 26–159). Korduvad unenäod (vt lk 22) esinevad sageli mõne suurema elulise probleemi leevendamiseks; usaldusväärsel moel unenägude meenutamisest võib aga olla abi nende probleemide ilmutamisel ja neile lahenduse leidmisel.

Ross Campbell ja Robert Hoffman tegid Kanadas Ottawas Carletoni ülikoolis unenägude meenutamise teemal uurimistöö. Nad kasutasid kolme üliõpilaste rühma: esimene märkis lihtsalt üles kõik unenäod, mis meelde tulid; teine kirjutas unenäo üles võimalikult detailselt ja kolmas rühm märkis unenäo üksikasjalikult üles, kuid pidas igapäevasündmustest ka päevikut. Teisisõnu vaatasid nad päevale tagasi ja analüüsisid seda. Kolmas rühm mäletas rohkem unenägusid kui esimene ja teine.

Kui te harjute unenägusid salvestama, siis märkate, et tulemused on äärmiselt tänuväärsed. Mida enam te harjutate, seda paremini te unenägusid mäletate. Seepärast pole oluline, kui seosetud võivad kujundid tunduda – peagi hakkate märkama unenägudes korduvaid tegelasi, teemasid ja objekte. Kõik need kokku on põhilised sümbolid, mille kaudu alateadvus teile olulisi sõnumeid edastab.

/…/

UNENÄGUDE KATALOOG

Selles alfabeetilises kataloogis on esitatud paljud levinud unenägude teemad, mis aitavad leida nende varjatud tähendust, olgu tegu ühekordsete või korduvate unenägudega.

RAAMAT

See on mälestuste ja ideede sümbol, teie enda või teiste ülestähendus või väljendus. See on seotud ka õppimise või vahetute elukogemustega, kuid samuti võib see olla võimalus maailma eest põgenemiseks.

RAAMATUKOGU

See tähistab omandatud tarkust või elukogemust. Mõnikord on raamatud väga vanad, see viitab ajaloost pärit teadmistele ja kogemustele.

RAAMATUKOGUHOIDJA

See viitab mälestusele või kontaktile universaalse energiaga. See võib olla teie vaimu loominguline või siduv protsess.

RADIOAKTIIVSUS

See on seotud võimsa energiaga, mis võib seada ohtu teie teadliku mina. Oht võib esineda saastumisena või kujutada endast kahju tekitamist teadliku mõjutamise kaudu, näiteks läbi märkamatute emotsioonide, mida teised teie poole kiirgavad või mida ise neilt püüate ning mis avaldavad teile halba mõju.

RAHA

Paljudes unenägudes tähendab raha, et teie käes on võim midagi teha või muuta; ka võib see olla võimupositsioon, isegi kellegi allutamine. See seostub ka isikliku tugevuse, seksuaalsuse ja isetusega ning hinnaga, mida maksate oma soovide või tegevuse eest. See võib kujutada seda, mida te elus kõige rohkem väärtustate, kuid mõnikord seostatakse raha eluraskuste või viletsusega, suutlikkusega end ülal pidada.

RAHAKOTT

See annab mõista, et oskate väliste teguritega hästi toime tulla. Veel võib see olla seotud enesekindluse ja identiteedi või väärtuse tunnetamisega. Rahakoti kaotamine aga tähendab, et tunnete end nõrgema või vähem võimekana. (vt raha)