Kalambuurimeistrid annavad emakeelepäevaks välja ühisteose

Keiti Vilms.

FOTO: Marianne Ubaleht

11. märtsil ilmub kirjastuselt Poeetiliselt Korrektne tuntud Eesti sõnaväänajate Mart Juure, Keiti Vilmsi, Contra ja Oliver Lombi ühiskogu «Poeetiliselt korrektne».

«Kalambuur» tuleb prantsuskeelsest sõnast calembour ja tähendab sõnamängu või sõnamängulist nalja, mis põhineb sõnade mitmetähenduslikkusel, samakõlalisusel või kõlalisel sarnasusel.

2018. aasta kirjandusfestivali HeadRead menukal üritusel «Kalambuuriõhtu» kogunesid meie praeguse hetke säravaimad kalamburistid Mart Juur, Keiti Vilms, Contra ja Oliver Lomp. Selgus, et igal autoril on oma mõtlemisviis ja käekiri, mis ilmutab end isegi niisugustes lühikestes, valdavalt üherealistes tekstides. Seda näitab ka värske koondkogu: Contra ja Mart Juure tekstid on esmajoones humoorikad, Keiti Vilmsi kalambuurid otsivad lähedust luulega, Oliver Lomp kaldub sporti ja sotsiaaliasse. Raamatut ilmestavad Ave Taaveti sõnamängulised pildid.

FOTO: Raamat